Kilka zdjęć z ostatniej wizyty w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Na plus na pewno można zaliczyć kilka ciekawych wystaw tematycznych, natomiast poziom utrzymania terenu mógłby być trochę lepszy…

Reklamy